PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀ QUYNH

Số nhà 28 Đinh Liệt, Khu phố 2, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0986.660.11102378.678.333 (Tư vấn miễn phí)

Email: thuocnambaquynh@gmail.com

Website: www.thuocnambaquynh.com/