Xe đi sài gòn

Nhà xe Long Thu (Thường Xuân – TP Hồ Chí Minh)

Từ Thường Xuân đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại (tất cả các ngày). Điện thoại nhà xe 097385135, quý khách điện thoại đến số máy trên để nhà xe đón ở hai đầu bến là Thường Xuân và TP Hồ Chí Minh.