Xe đi Hải Phòng

 Nhà xe Hoàng Đông (Hải Phòng – Thường Xuân, chạy tất cả các ngày trong tuần):
Từ Cầu Rào (Hải Phòng) đi 04 giờ 00 phút, đến Thường Xuân 10 giờ 15 phút.
Từ Thường Xuân đi 11 giờ, đến Cầu Rào 18 giờ.
Điện thoại nhà xe : 0962519129 hoặc 0983519129.