xe đi Hà Nội

 Nhà xe Hiền Lan (Thường Xuân – Hà Nội, chạy đường 1A tất cả các ngày trong tuần)
Xe 1. Từ Thường Xuân đi 5 giờ 30 phút, đến Giáp Bát 10 giờ 30 phút. Từ Giáp Bát về 11 giờ 45 phút, đến Thường Xuân 16 giờ 30 phút.
Điện thoại nhà xe 0904783789.
Xe 2. Từ Giáp Bát đi Thường Xuân 06 giờ 15 phút, đến Thường Xuân 10 giờ 30 phút. Từ Thường Xuân đi 12 giờ 05 phút đến Giáp Bát 16 giờ 45 phút.
Điện thoại nhà xe 0904724556.

 

* Nhà xe Hiền Lan (Thường Xuân – Hà Nội, xe chạy đường Hồ Chí Minh tất cả các ngày )

Xe 1. Từ Thường Xuân đi 07 giờ 15 phút, đến Yên Nghĩa 11 giờ 30 phút. Từ Yên Nghĩa về 12 giờ 40 phút, đến Thường Xuân 17 giờ. Điện thoại nhà xe 0946059679.

Xe 2. Từ Yên Nghĩa đi Thường Xuân 06 giờ 50 phút, đến Thường Xuân 11 giờ 30 phút. Từ Thường Xuân đi 12 giờ 50 phút, đến Yên Nghĩa 17 giờ 15 phút. Điện thoại nhà xe 0915003679