Lương y Lang Thị Quynh dự Hội nghị Biểu dương người cao tuổi Huyện Thường Xuân thi đua làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2013-2018 ( Thường Xuân, ngày 15/6/2018)