Xe Đi Sài Gòn

Nhà xe Long Thu (Thường Xuân – TP Hồ Chí Minh)

Từ Thường Xuân đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại (tất cả các ngày). Điện thoại nhà xe 097385135, quý khách điện thoại đến số máy trên để nhà xe đón ở hai đầu bến là Thường Xuân và TP Hồ Chí Minh.

 

Xe Đi Hà Nội

 Nhà xe Hiền Lan (Thường Xuân – Hà Nội, chạy đường 1A tất cả các ngày trong tuần)
Xe 1. Từ Thường Xuân đi 5 giờ 30 phút, đến Giáp Bát 10 giờ 30 phút. Từ Giáp Bát về 11 giờ 45 phút, đến Thường Xuân 16 giờ 30 phút.
Điện thoại nhà xe 0904783789.
Xe 2. Từ Giáp Bát đi Thường Xuân 06 giờ 15 phút, đến Thường Xuân 10 giờ 30 phút. Từ Thường Xuân đi 12 giờ 05 phút đến Giáp Bát 16 giờ 45 phút.
Điện thoại nhà xe 0904724556.

 

* Nhà xe Hiền Lan (Thường Xuân – Hà Nội, xe chạy đường Hồ Chí Minh tất cả các ngày )

Xe 1. Từ Thường Xuân đi 07 giờ 15 phút, đến Yên Nghĩa 11 giờ 30 phút. Từ Yên Nghĩa về 12 giờ 40 phút, đến Thường Xuân 17 giờ. Điện thoại nhà xe 0946059679.

Xe 2. Từ Yên Nghĩa đi Thường Xuân 06 giờ 50 phút, đến Thường Xuân 11 giờ 30 phút. Từ Thường Xuân đi 12 giờ 50 phút, đến Yên Nghĩa 17 giờ 15 phút. Điện thoại nhà xe 0915003679

Save

Save

Xe Đi Hải Phòng

 Nhà xe Hoàng Đông (Hải Phòng – Thường Xuân, chạy tất cả các ngày trong tuần):
Từ Cầu Rào (Hải Phòng) đi 04 giờ 00 phút, đến Thường Xuân 10 giờ 15 phút.
Từ Thường Xuân đi 11 giờ, đến Cầu Rào 18 giờ.
Điện thoại nhà xe : 0962519129 hoặc 0983519129.